Donatas Vasiliauskas lankėsi Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje, nes nuo šių ( 2015 ) metų ši