Nuo 2015 metų einu labai atsakingas ir įdomias Lietuvos Junior Achievement Dzūkijos regiono vadovo pareigas.